ตรวจสอบผลการเรียน

ให้กรอกเลขบัตรประชาชนนักเรียน (13) หลัก แล้วกดปุ่มค้นหา เพื่อตรวจสอบผลการเรียน