ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านอำปึล ถนนหินโคน-ตาเมียง หมู่ที่ 6 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140