ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวกิตติยา ประวาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ