พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

วัน    พฤหัสบดี   ที่ 13 มิถุนายน 2562    โรงเรียนบ้านอำปึลจัดพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา 2562
ประธานในพิธี  นายสมนึก  สุรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล