การอบรมโครงการเพศวิถีศึกษาป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การอบรมโครงการเพศวิถีศึกษาป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จากโรงพยาบาลพนมดงรักฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562